Worth Partnership Project v Poľsku a Českej republike

worth_news_white2
04.05.2018

Varšava – 19. apríla 2018. Cook Communications má tú česť oznámiť, že sa v Poľsku stala partnerom projektu Worth Partnership Project, kde mu bude poskytovať podporu v oblasti Public Relations. Worth je iniciatívou EÚ určenou na podporu medzinárodnej a medziodborovej spolupráce v kreatívnych odvetviach a je zameraná na umelcov, štúdiá a malé podniky zo sveta módy, nábytku, dizajnu a ďalších kreatívnych oblastí.

Naše partnerstvo v Poľsku nadväzuje na našu spoluprácu s Worth Partnership Project v Českej republike v roku 2017.

Worth Partnership Project pobeží štyri roky v celej Európe s cieľom podporiť 150 inovatívnych partnerských projektov a celkovo minimálne 450 spoločností.