who_we_are-sk

Kto sme?

Joe Cook

Managing Director

j.cook@cook-comm.com

Joe založil agentúru Cook Communications v roku 2003 v Prahe a od tej doby dohliada i na jej rast v celej strednej Európe. Jeho ceste v oblasti public relations, na ktorú sa vydal v roku 1999, predchádzala dlhá novinárska prax. Po dobu siedmich rokov prinášal v deväťdesiatych rokoch správy zo strednej Európy pre The Economist. Bol pravidelným prispievateľom Financial Times a do roku 1999 aj regionálnym spravodajcom Business Central Europe (súčasť The Economist Group). Ako šéfredaktor stál pri začiatkoch Ziarul Financiar – novín, ktoré sa za krátky čas stali popredným rumunským ekonomickým denníkom. Joe má viac ako 25 rokov skúseností v oblasti médií a komunikácie.

Vít Šubrt

Account Manager, Česká republika a Slovensko

v.subrt@cook-comm.com

Vít má 11 rokov skúseností s PR a marketingovou komunikáciou, a to na agentúrnej aj klientskej strane. Veľká časť jeho práce bola zameraná na sektor financií a služieb, skúsenosti má tiež z oblasti nehnuteľností, automobilového priemyslu a IT. Vyštudoval odbor Medzinárodný obchod na VŠE v Prahe.

Boba Watson

Project Manager, Česká republika a Slovensko

b.watson@cook-comm.com

Boba Watson zastáva v Cook Communications pozíciu projektovej manažérky. Má na starosti záležitosti týkajúce sa našich pobočiek v rámci strednej Európy. Do Cook Communications prišla so 17 rokmi skúseností v marketingu, reklame, predaji a vzťahmi so zákazníkmi, event. v manažmente a logistike v niekoľkých medzinárodných spoločnostiach. Bo má za sebou aj podnikateľskú dráhu, keď založila a následne predala kozmetickú spoločnosť.

Annie Jaroszewicz (Krasińska)

Country Manager pre Poľsko

a.jaroszewicz@cook-comm.com

Annie sa od svojho príchodu do Cook Communications v roku 2012 stará o rozvoj našej pobočky vo Varšave. V priebehu dvadsiatich rokov nazbierala v Poľsku množstvo skúseností – pôsobila ako britská diplomatka, podnikateľka a tesne pred nástupom ku Cook Communications sa venovala investičnému bankovníctvu. Spolupracovala so širokým spektrom medzinárodných i poľských klientov, inštitúcií, vládnych úradov, agentúr a médií. Annie získala titul magister v odbore ekonómia na Cambridgeskej univerzite.

Alexandru Alexe

Country Manager pre Rumunsko

a.alexe@cook-comm.com

Alex sa už viac ako 15 rokov venuje žurnalistike, marketingu a public relations. Spolupodieľal sa na viacerých významných kampaniach, medzi ktorými figuruje i prípad švajčiarskych bánk a obetí holokaustu, ktorý viedol k vyrovnaniu vo výške 1,25 miliardy amerických dolárov. Ako novinár pracoval pre Associated Press v Spojených štátoch amerických a v Rumunsku. Alex získal titul magister v odbore ekonómia, žurnalistika a politológia na Texaskej univerzite.

Miroslava Kostadinova

Country Manager pre Bulharsko

m.kostadinova@cook-comm.com

Miroslava má šestnásťročnou odbornou prax v oblasti žurnalistiky a PR. Pred svojím nástupom do Cook Communications v roku 2008 mala Miroslava na starosti Public Affairs a mediálne záležitosti na britskom veľvyslanectve v Sofii. Na tejto pozícii pôsobila šesť rokov. V minulosti sa Miroslava venovala žurnalistike – písala pre Bulharskú tlačovú agentúru (BTA) a pre jeden z najväčších bulharských denníkov (24 hodín). Miroslava je držiteľkou titulu v odbore žurnalistiky na Sofijskej univerzite sv. Klimenta Orchidského.

Viktoria Hamori

Account Manager, Maďarsko

v.hamori@cook-comm.com

Viktoria, ktorá má na starosti našu kanceláriu v Maďarsku, sa v oblasti public relations pohybuje 10 rokov. Ako pracovníčka PR agentúry sa dva roky venovala spoločnosti Samsung Electronics, do ktorej neskôr nastúpila. Viktoria sa stala súčasťou jej telekomunikačnej divízie a podieľala sa na raste spoločnosti na maďarskom trhu.

Marizel Aguierre

Konzultantka pre Rakúsko

m.aguierre@cook-comm.com

Marizel v minulosti pracovala pre marketingové oddelenie The Economist Intelligence Unit, nápojovú skupinu Campari, Organizáciu Spojených národov pre priemyselný rozvoj (UNIDO) a Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Marizel získala titul MBA na Kentskej univerzite. Zároveň je držiteľkou diplomu z odboru politika a medzinárodné vzťahy, ktorý získala na Warwickej univerzite.

Daniel Sunter

Konzultant pre Srbsko

d.sunter@cook-comm.com

Daniel má 20 rokov skúseností zo žurnalistiky so zameraním na sektor obrany, video produkcie a strategické komunikácie. Pracoval ako novinár a editor pre Institute for War and Peace Reporting (IWPR) a Defence & Security, ďalej ako konzultant pre britský televízny kanál Channel 4 a ako producent v EIA Productions. Pracoval s rôznymi vládnymi útvarmi, NATO a inými inštitúciami v západných balkánskych krajinách, Spojenom kráľovstve, Spojených štátoch, Holandsku a v Nórsku.

Kariéra

Radi spoznáme talentovaných, motivovaných a tvrdo pracujúcich ľudí. Kontaktujte nás na CV@cook-comm.com

Current vacancies:

 Account Manager – Warsaw

Account Executive – Prague

Account Executive – Bucharest