slovakia-3-resized

Čím sa zaoberáme?

Cook Communications poskytuje celú škálu služieb v oblasti PR a strategickej komunikácie pre veľké spoločnosti, menšie firmy i jednotlivcov. Pomôžeme vám vyrozprávať váš príbeh. Rozšírime správu, ktorú chcete poslať ďalej. Postaráme sa o to, aby vás ostatní pochopili správne. Budeme hájiť vaše záujmy a propagovať vašu spoločnosť, vaše produkty i služby.

Korporátna komunikácia

Dobré meno je základom úspechu každej spoločnosti. Bez dobrého mena nezískate dôveru zákazníkov a bez dôvery zákazníkov nemôže byť vaša značka úspešná. Ak vám vaši zákazníci veria, budú sa k vám vracať, hodnota vašej značky porastie, získate stabilné miesto na trhu a zároveň budete schopní prilákať nové talenty, ktoré si bez problémov udržíte. Na tomto mieste vstupuje do hry kvalitná korporátna komunikácia.

Dobré meno zvyšuje hodnotu vašej spoločnosti a umožňuje jej rast. Našim klientom preto pomáhame riadiť a zlepšovať ich obchodnú a firemnú reputáciu.

Základom je analýza, ktorá vám pomôže pochopiť vnímanie cieľových skupín a vplyvných osobností kľúčových pre váš úspech na trhu. Pomôžeme vám s optimálnym nastavením vášho verejného obrazu a zároveň budeme dbať na to, aby vás príslušná cieľová skupina pochopila správne. Budeme šíriť váš príbeh a dôležité správy ďalej. Očakávané výsledky dosiahneme prostredníctvom integrovaných kampaní, mediálnych aktivít a neustálej spolupráce s oddeleniami zodpovednými za tlačové záležitosti.

Naše skúsenosti pokrývajú široké spektrum sektorov. Zameriavame sa na repositioning spoločností, prácu s reputáciou, zapájanie zamestnancov, vplyvných osobností a ďalších aktérov, ako i na vzťahy s médiami.

V rámci korporátnej komunikácie ponúkame nasledujúce služby:

 • budovanie vzťahov s miestnymi, regionálnymi a medzinárodnými médiami
 • strategické poradenstvo a positioning spoločností
 • práca so značkou a jej reputáciou
 • poradenstvo v oblasti spoločenskej zodpovednosti podnikov (CSR) a súvisiaca publicita
 • mapovanie zainteresovaných strán
 • podpora v oblasti Public Affairs
 • krízová komunikácia
 • digitálne a sociálne médiá
 • blogeri, umiestňovanie produktov, ambasádori značky
 • marketingová komunikácia
 • organizovanie akcií
 • obchodná podpora v príslušnej krajine

Produktové PR

PR je dôležitou súčasťou spotrebiteľských kampaní. Zákazníci sa vďaka nemu dozvedia o nových produktoch a službách a zároveň si príslušná značka získava a udržiava ich dôveru. Vaše PR musí zapadať do vašej marketingovej stratégie, ktorá môže zahŕňať reklamu, priamy marketing, online marketing či vernostné programy pre zákazníkov.

Dostatočný zásah požadovanej cieľovej skupiny možno dosiahnuť iba šírením konzistentných kľúčových informácií o vašej značke, vašich hodnotách a produktoch. Budovanie vzťahov s médiami je ešte stále jadrom spotrebiteľských PR kampaní. Spolu s trendom osobnejšej spotrebiteľskej komunikácie zákazníci stále častejšie prechádzajú k priamejšej interakcii so značkami. Aby bola táto interakcia úspešná, musí byť súčasťou každej PR stratégie i online PR.

V Cook Communications vytvoríme silný príbeh o vašej značke. Nech už ide o akýkoľvek produkt či oblasť podnikania, dokážeme pre vás pripraviť a realizovať efektívnu PR a marketingovú stratégiu. Kreatívne nápady vieme priviesť k životu a zároveň poskytneme každodennú podporu vášmu preťaženému tlačovému oddeleniu. Naše rozsiahle kontakty v médiách a medzi vplyvnými osobnosťami vám pomôžu osloviť vašich cieľových zákazníkov.

V rámci produktového PR ponúkame nasledujúce služby:

 • budovanie vzťahov s miestnymi a medzinárodnými médiami
 • práca so značkou a jej reputáciou
 • blogeri, umiestňovanie produktov, ambasádori značky
 • digitálne a sociálne médiá
 • marketingová komunikácia
 • organizovanie akcií
 • krízová komunikácia

Finančné PR

Cook Communications zaisťovala služby finančného PR pre niektoré z najväčších stredoeurópskych fúzií a akvizícií, vstupov na burzu (IPO), transakcií na kapitálových trhoch, transakcií súkromných spoločností, vládnych tendrov a verejných obstarávaní.

Pre historicky najväčší IPO, ktorý prebehol na pražskej, londýnskej a varšavskej burze v roku 2008, sme zaisťovali PR práve my. Našim klientom pravidelne pomáhame s prezentáciou ich finančných výsledkov a zároveň máme bohaté skúsenosti s tvorbou a prezentáciou investičných príbehov spoločností kótovaných na burze. Sme jedinou plne regionálnou finančnou PR agentúrou, ktorá svojim klientom ponúka jedinečný medzinárodný dosah a služby postavené na rozsiahlych, rokmi overených skúsenostiach.

Finančná komunikácia je dôležitá najmä pri prijímaní strategických obchodných rozhodnutí, ako sú domáce alebo cezhraničné fúzie a akvizície, vyčleňovanie dcérskych spoločností, rozpad zlúčených podnikov či kapitálová reštrukturalizácia. Je však dôležitá aj pri správe a riadení podnikov, počas kampaní aktivistov, pri snahách o prevzatie spoločnosti, v prípade horších ako očakávaných finančných výsledkov, pri transakciách na kapitálových trhoch a aktivitách v oblasti spoločenskej zodpovednosti podnikov (CSR).

V rámci finančného PR ponúkame nasledujúce služby:

 • budovanie vzťahov s miestnymi, regionálnymi a medzinárodnými médiami
 • komunikácia finančných výsledkov
 • PR kapitálových transakcií, fúzií a akvizícií
 • vzťahy s investormi a poradenstvo v oblasti kapitálovej regulácie
 • analýza konkurencie a trhu
 • monitoring a analýza médií
 • organizovanie akcií
 • krízová komunikácia
 • podpora pri vedení sporov
 • due diligence a rešerš podkladov
 • podpora v oblasti Public Affairs

Vzťahy s investormi

Cieľom budovania vzťahov s investormi je správne ocenenie vašej spoločnosti. Práve vďaka nemu získate jednoduchší a lacnejší prístup ku kapitálu. V prípade, že je váš finančný príbeh jednou veľkou neznámou, informácie o vašich aktivitách možno nájsť iba veľmi ťažko a váš vrcholový manažment nie je zapojený do komunikácie s investormi, vážne ohrozujete svoje šance na dobré ocenenie.

Vstup na burzu či pôsobenie na kapitálových trhoch nie je pre každého. Úspech si vyžaduje plánovanie, disciplínu a profesionalitu. Ak budú mať dve spoločnosti z rovnakého odvetvia podobné ekonomické a finančné výsledky, investori si vždy vyberú tú s lepšie vybudovanými investorskými vzťahmi. Podľa výskumu Rivel Research Group z roku 2014 si 75 % opýtaných investorov myslí, že dobré vzťahy s investormi dokážu ovplyvniť cenu akcií a že „skvelé“ vzťahy s investormi ju zvýšia o 10 % (medián). „Zlé“ vzťahy s investormi majú podľa výskumu opačný efekt a priemernú cenu akcií znižujú o 25 %. Rozdiel medzi dobrým a zlým IR tak môže znamenať až 35 % rozdiel v ocenení spoločnosti.

Konzistentné a kvalitné vzťahy s investormi zlepšujú povedomie o vašej spoločnosti v investorskej komunite. Pomáhajú vám efektívne, úprimne a transparentne prezentovať váš príbeh, odlišujú ho od ostatných investičných príležitostí, umožňujú vám riadiť očakávania trhu a zlepšujú pochopenie toho, kde leží váš rastový potenciál. Budovaním dlhodobých vzťahov s investorskou komunitou ukážete, že je vaša spoločnosť riadená správne, podporíte korektné a pozitívne pokrytie zo strany analytikov a zároveň budete schopní rozšíriť a posilniť svoju investorskú základňu.

Dobré vzťahy s investormi posilňujú dôveryhodnosť vašej spoločnosti. Poskytovanie jasných, úplných a presvedčivých informácií a správ v súlade s regulačnými požiadavkami je preto veľmi dôležité. Cook Communications vám pomôže s aktívnou komunikáciou s investorskou komunitou. Rozumieme regulačnému prostrediu a v oblasti poradenstva a realizácie vzťahov s investormi poskytujeme služby na najvyššej úrovni.

Pomôžeme vám zvládnuť nadchádzajúce výzvy a zároveň profesionálne komunikovať s investorskou komunitou.

V rámci IR ponúkame nasledujúce služby:

 • poradenstvo v oblasti IR
 • príprava a revízia materiálov, nácvik prezentácií
 • riadenie očakávaní trhu
 • zlepšovanie analytického pokrytia
 • IR pre veriteľov a držiteľov dlhopisov
 • správa IR kalendára
 • audit IR webu vs. konkurencie a aplikovanie najlepších postupov
 • organizovanie Capital Market Days
 • organizovanie roadshow
 • organizovanie školení v oblasti IR
 • podpora v otázkach regulačných požiadaviek
 • PR vo výnimočných situáciách a pri kapitálových transakciách
 • prieskum trhu