Avnet zvyšuje v Českej republike povedomie o GDPR

tech-data-featured-image
29.04.2017

Praha, apríl 2017. Cook Communications zaisťovala PR podporu pre spoločnosť Avnet TS v priebehu trojice pražských akcií zameraných na zvyšovanie povedomia o Všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR) v Českej republike. GDPR, ktoré začne platiť v máji 2018, prináša najväčšiu zmenu v oblasti regulácie ochrany osobných údajov za ostatných 20 rokov. Cieľom nariadenia je zlepšenie ochrany osobných údajov obyvateľov Európskej únie a zmena prístupu organizácií, ktorých sa táto problematika týka.

Spoločnosť Avnet TS bola tento rok odkúpená spoločnosťou Tech Data. Tech Data je jedným z najväčších veľkoobchodných distribútorov technologických produktov, služieb a riešení na svete. Michal Procházka a Anna Mitchell spolupracovali na zaistení mediálneho pokrytia Tech Data v českých médiách, a to vrátane médií špecializovaných na IT.

Cook Communications spolupracuje s Avnet TS od októbra 2016.