slovakia-3-resized

Vzťahy s investormi

Cieľom budovania vzťahov s investormi je správne ocenenie vašej spoločnosti. Práve vďaka nemu získate jednoduchší a lacnejší prístup ku kapitálu. V prípade, že je váš finančný príbeh jednou veľkou neznámou, informácie o vašich aktivitách možno nájsť iba veľmi ťažko a váš vrcholový manažment nie je zapojený do komunikácie s investormi, vážne ohrozujete svoje šance na dobré ocenenie.

Vstup na burzu či pôsobenie na kapitálových trhoch nie je pre každého. Úspech si vyžaduje plánovanie, disciplínu a profesionalitu. Ak budú mať dve spoločnosti z rovnakého odvetvia podobné ekonomické a finančné výsledky, investori si vždy vyberú tú s lepšie vybudovanými investorskými vzťahmi. Podľa výskumu Rivel Research Group z roku 2014 si 75 % opýtaných investorov myslí, že dobré vzťahy s investormi dokážu ovplyvniť cenu akcií a že „skvelé“ vzťahy s investormi ju zvýšia o 10 % (medián). „Zlé“ vzťahy s investormi majú podľa výskumu opačný efekt a priemernú cenu akcií znižujú o 25 %. Rozdiel medzi dobrým a zlým IR tak môže znamenať až 35 % rozdiel v ocenení spoločnosti.

Konzistentné a kvalitné vzťahy s investormi zlepšujú povedomie o vašej spoločnosti v investorskej komunite. Pomáhajú vám efektívne, úprimne a transparentne prezentovať váš príbeh, odlišujú ho od ostatných investičných príležitostí, umožňujú vám riadiť očakávania trhu a zlepšujú pochopenie toho, kde leží váš rastový potenciál. Budovaním dlhodobých vzťahov s investorskou komunitou ukážete, že je vaša spoločnosť riadená správne, podporíte korektné a pozitívne pokrytie zo strany analytikov a zároveň budete schopní rozšíriť a posilniť svoju investorskú základňu.

Dobré vzťahy s investormi posilňujú dôveryhodnosť vašej spoločnosti. Poskytovanie jasných, úplných a presvedčivých informácií a správ v súlade s regulačnými požiadavkami je preto veľmi dôležité. Cook Communications vám pomôže s aktívnou komunikáciou s investorskou komunitou. Rozumieme regulačnému prostrediu a v oblasti poradenstva a realizácie vzťahov s investormi poskytujeme služby na najvyššej úrovni.

Pomôžeme vám zvládnuť nadchádzajúce výzvy a zároveň profesionálne komunikovať s investorskou komunitou.

V rámci IR ponúkame nasledujúce služby:

 • poradenstvo v oblasti IR
 • príprava a revízia materiálov, nácvik prezentácií
 • riadenie očakávaní trhu
 • zlepšovanie analytického pokrytia
 • IR pre veriteľov a držiteľov dlhopisov
 • správa IR kalendára
 • audit IR webu vs. konkurencie a aplikovanie najlepších postupov
 • organizovanie Capital Market Days
 • organizovanie roadshow
 • organizovanie školení v oblasti IR
 • podpora v otázkach regulačných požiadaviek
 • PR vo výnimočných situáciách a pri kapitálových transakciách
 • prieskum trhu