slovakia-3-resized

Korporátna komunikácia

Dobré meno je základom úspechu každej spoločnosti. Bez dobrého mena nezískate dôveru zákazníkov a bez dôvery zákazníkov nemôže byť vaša značka úspešná. Ak vám vaši zákazníci veria, budú sa k vám vracať, hodnota vašej značky porastie, získate stabilné miesto na trhu a zároveň budete schopní prilákať nové talenty, ktoré si bez problémov udržíte. Na tomto mieste vstupuje do hry kvalitná korporátna komunikácia.

Dobré meno zvyšuje hodnotu vašej spoločnosti a umožňuje jej rast. Našim klientom preto pomáhame riadiť a zlepšovať ich obchodnú a firemnú reputáciu.

Základom je analýza, ktorá vám pomôže pochopiť vnímanie cieľových skupín a vplyvných osobností kľúčových pre váš úspech na trhu. Pomôžeme vám s optimálnym nastavením vášho verejného obrazu a zároveň budeme dbať na to, aby vás príslušná cieľová skupina pochopila správne. Budeme šíriť váš príbeh a dôležité správy ďalej. Očakávané výsledky dosiahneme prostredníctvom integrovaných kampaní, mediálnych aktivít a neustálej spolupráce s oddeleniami zodpovednými za tlačové záležitosti.

Naše skúsenosti pokrývajú široké spektrum sektorov. Zameriavame sa na repositioning spoločností, prácu s reputáciou, zapájanie zamestnancov, vplyvných osobností a ďalších aktérov, ako i na vzťahy s médiami.

V rámci korporátnej komunikácie ponúkame nasledujúce služby:

 • budovanie vzťahov s miestnymi, regionálnymi a medzinárodnými médiami
 • strategické poradenstvo a positioning spoločností
 • práca so značkou a jej reputáciou
 • poradenstvo v oblasti spoločenskej zodpovednosti podnikov (CSR) a súvisiaca publicita
 • mapovanie zainteresovaných strán
 • podpora v oblasti Public Affairs
 • krízová komunikácia
 • digitálne a sociálne médiá
 • blogeri, umiestňovanie produktov, ambasádori značky
 • marketingová komunikácia
 • organizovanie akcií
 • obchodná podpora v príslušnej krajine