slovakia-3-resized

Produktové PR

PR je dôležitou súčasťou spotrebiteľských kampaní. Zákazníci sa vďaka nemu dozvedia o nových produktoch a službách a zároveň si príslušná značka získava a udržiava ich dôveru. Vaše PR musí zapadať do vašej marketingovej stratégie, ktorá môže zahŕňať reklamu, priamy marketing, online marketing či vernostné programy pre zákazníkov.

Dostatočný zásah požadovanej cieľovej skupiny možno dosiahnuť iba šírením konzistentných kľúčových informácií o vašej značke, vašich hodnotách a produktoch. Budovanie vzťahov s médiami je ešte stále jadrom spotrebiteľských PR kampaní. Spolu s trendom osobnejšej spotrebiteľskej komunikácie zákazníci stále častejšie prechádzajú k priamejšej interakcii so značkami. Aby bola táto interakcia úspešná, musí byť súčasťou každej PR stratégie i online PR.

V Cook Communications vytvoríme silný príbeh o vašej značke. Nech už ide o akýkoľvek produkt či oblasť podnikania, dokážeme pre vás pripraviť a realizovať efektívnu PR a marketingovú stratégiu. Kreatívne nápady vieme priviesť k životu a zároveň poskytneme každodennú podporu vášmu preťaženému tlačovému oddeleniu. Naše rozsiahle kontakty v médiách a medzi vplyvnými osobnosťami vám pomôžu osloviť vašich cieľových zákazníkov.

V rámci produktového PR ponúkame nasledujúce služby:

  • budovanie vzťahov s miestnymi a medzinárodnými médiami
  • práca so značkou a jej reputáciou
  • blogeri, umiestňovanie produktov, ambasádori značky
  • digitálne a sociálne médiá
  • marketingová komunikácia
  • organizovanie akcií
  • krízová komunikácia