what_we_do-pl

Czym się zajmujemy

Cook Communications oferuje pełen zakres usług public relations dla firm oraz klientów indywidualnych w Europie Środkowej. Pomożemy opowiedzieć  historię firmy w sposób skuteczny  i zrozumiały, ugruntować pozycję firmy na rynku, zwiększyć jej renomę, wzmocnić jej argumentację oraz promować oferowane przez nią produkty i usługi.

Komunikacja korporacyjna

Reputacja jest wszystkim. W sposób bezpośredni wpływa na zaufanie, jakim klienci darzą markę, zaś zaufanie jest kluczowe dla sukcesu w biznesie. Zaufanie przekłada się na lojalność konsumentów, odbiór marki, jej pozycję na rynku oraz atrakcyjność dla potencjalnych pracowników. Budowaniem reputacji zajmuje się skuteczna komunikacja korporacyjna.

Nasze doświadczenie obejmuje wiele sektorów gospodarki, nasze działania polegają  m.in. na repozycjonowaniu marek, zarządzaniu reputacją, angażowaniu pracowników, akcjonariuszy i liderów opinii oraz rozwijaniu relacji z mediami.

Nasze działania w zakresie komunikacji korporacyjnej to między innymi:

 • Media relations na poziomie krajowym oraz międzynarodowym
 • Doradztwo strategiczne i pozycjonowanie marki
 • Zarządzanie marką i jej wizerunkiem
 • Działania CSR
 • Identyfikowanie interesariuszy
 • Wsparcie działań public affairs
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Obsługa social & digital media
 • Lokowanie marki i produktu, współpraca z blogerami i ambasadorami
 • Komunikacja marketingowa
 • Organizacja wydarzeń
 • Wsparcie działań biznesowych

Komunikacja produktowa

Działania PR są ważną częścią działań marketingowych w kampaniach reklamowych: dostarczają klientom wiedzę na temat nowych produktów i usług oraz budują pozytywny wizerunek i zaufanie do marki. PR powinien współgrać ze strategią marketingową, która często obejmuje także reklamę, marketing bezpośredni, programy lojalnościowe oraz marketing online.

Przekazywanie spójnych, kluczowych informacji na temat marki oraz jej wartości gwarantuje, że informacje te dotrą do wyznaczonych grup i odniosą pożądany skutek. O ile relacje z mediami są fundamentem konsumenckich kampanii PR, klienci, przy coraz to większej personalizacji komunikacji, swój czas poświęcają również na bezpośrednią interakcję z firmą. By zagwarantować sukces na tym polu, nieodłączną częścią każdej kampanii stały się działania online PR.

W Cook Communications wiemy jak zbudować spójną historię oraz narrację marki, która zwiększy jej rozpoznawalność  wśród klientów. Niezależnie od sektora bądź produktu, jesteśmy w stanie stworzyć efektywną strategię marketingową oraz PR. Sprawimy, że kreatywne pomysły zostaną wdrożone oraz oferujemy pełen zakres wsparcia dla biura prasowego firmy. Nasza rozbudowana sieć kontaktów z mediami i liderami opinii pozwala na skuteczne dotarcie do klientów.

Nasze działania w zakresie komunikacji produktowej to między innymi

 • Media relations na poziomie krajowym oraz międzynarodowym
 • Zarządzanie marką i jej wizerunkiem
 • Współpraca z blogeram oraz ambasadorami marki
 • Działania w digital & social media
 • Komunikacja marketingowa
 • Organizacja wydarzeń
 • Zarządzanie kryzysowe

Financial PR

Cook Communications wspierał działania z zakresu financial PR największe europejskie IPO, fundusze private equity,  liczne transakcje kapitałowe , w tym fuzje i przejęcia, przetargi państwowe i zamówienia publiczne. Na bieżąco pomagamy naszym klientom w informowaniu o wynikach finansowych i posiadamy doświadczenie w prowadzeniu długofalowych działań komunikacyjnych spółek giełdowych. Komunikacja finansowa jest niezbędna przy podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.  Jesteśmy jedyną prawdziwie regionalną agencją z doświadczeniem w financial PR o niezrównanym doświadczeniu i międzynarodowym zasięgu.

Zestaw naszych usług Financial PR obejmuje:

 • Media relations na poziomie krajowym oraz międzynarodowym
 • Komunikowanie wyników finansowych
 • PR transakcyjny – M&A, rynków kapitałowych oraz procesów restrukturyzacji
 • Doradztwo w zakresie relacji inwestorskich oraz zgodności z wymogami regulacyjnymi
 • Analizy sektorowe i konkurencji
 • Monitoring mediów i analizy
 • Organizację imprez
 • Komunikację kryzysową
 • Wsparcie procesów prawnych
 • Przeprowadzanie due dilligence i analiz
 • Wsparcie działań public affairs

Relacje Inwestorskie (IR)

Głównym celem skutecznych relacji inwestorskich jest zapewnianie warunków do rzetelnej wyceny wartości rynkowej spółki, tym samym ułatwiając jej dostęp do źródeł finansowania. Stałe i skuteczne relacje inwestorskie mają wymierny wpływ na postrzeganie spółki przez inwestorów. Umożliwiają efektywne i transparentne przekazywanie informacji o tym, co odróżnia ją od pozostałych podmiotów rynkowych. Co ważne, pozwalają na przekazywanie informacji o potencjale wzrostu spółki i są skutecznym narzędziem kształtowania oczekiwań rynkowych. Udane i długoterminowe relacje inwestorskie umożliwiają pozyskanie pozytywnych rekomendacji analityków sell-side, pozwalają także na poszerzenie bazy inwestorskiej oraz podkreślenie mocnych stron kadry kierowniczej.

Efektywne relacje inwestorskie, dzięki przekazywaniu jasno sformułowanych, zwięzłych i istotnych informacji oraz komunikatów, w zgodzie z wymogami regulacyjnymi, wzbudzają zaufanie i pewność rynku. Cook Communications pomaga spółkom w prowadzeniu proaktywnych działań komunikacyjnych skierowanych do inwestorów. Znamy zasady prowadzenia działań przy zastosowaniu wymogów prawnych obowiązujących na rynkach i dostarczamy usługi IR o najwyższym standardzie wykonania.

Zestaw proponowanych usług IR obejmuje:

 • Doradztwo IR
 • Zarządzanie kalendarzem IR
 • Audyt strony www ze wskazaniem na konkurencje i zestaw najlepszych praktyk rynkowych (best practice)
 • Przygotowanie i weryfikacja dokumentów IR, próby działań
 • Zarządzanie oczekiwaniami rynku
 • Relacje z analitykami (analyst outreach)
 • IR zarządzania długiem
 • Dni rynku kapitałowego (capital market days
 • Organizowanie spotkań typu roadshows
 • Szkolenia IR
 • Wsparcie przy przestrzeganiu wymogów regulacyjnych
 • Sytuacje nadzwyczajne oraz PR transakcyjny
 • Bieżące doradztwo IR
 • Market intelligence