Avnet podnosi świadomość na temat GDPR w Czechach

tech-data-featured-image
29.04.2017

Praga, kwiecień 2017. Cook Communications wsparł komunikacyjnie Avnet TS podczas trzech wydarzeń w Pradze, które koncentrowały się na podnoszeniu świadomości na temat wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (GDPR) w Republice Czeskiej. Obowiązująca od maja 2018 r. GDPR jest najistotniejszą zmianą w przepisach dotyczących danych osobowych od 20 lat i ma na celu ochronę i wzmocnienie prywatności obywateli UE oraz opracowanie procedury przetwarzania danych osobowych w organizacjach.

Avnet TS został zakupiony przez firmę Tech Data na początku bieżącego roku. Tech Data jest jednym z największych na świecie hurtowych dystrybutorów produktów, usług i rozwiązań technologicznych. Michał Procházka i Anna Mitchell odpowiadają za kontakt z największymi czeskimi mediami i mediami z sektora IT dla Tech Data.

Cook Communications wspiera komunikacyjnie firmę Avnet TS od października 2016 roku.