what_we_do-pl

Relacje Inwestorskie (IR)

Głównym celem skutecznych relacji inwestorskich jest zapewnianie warunków do rzetelnej wyceny wartości rynkowej spółki, tym samym ułatwiając jej dostęp do źródeł finansowania. Stałe i skuteczne relacje inwestorskie mają wymierny wpływ na postrzeganie spółki przez inwestorów. Umożliwiają efektywne i transparentne przekazywanie informacji o tym, co odróżnia ją od pozostałych podmiotów rynkowych. Co ważne, pozwalają na przekazywanie informacji o potencjale wzrostu spółki i są skutecznym narzędziem kształtowania oczekiwań rynkowych. Udane i długoterminowe relacje inwestorskie umożliwiają pozyskanie pozytywnych rekomendacji analityków sell-side, pozwalają także na poszerzenie bazy inwestorskiej oraz podkreślenie mocnych stron kadry kierowniczej.

Efektywne relacje inwestorskie, dzięki przekazywaniu jasno sformułowanych, zwięzłych i istotnych informacji oraz komunikatów, w zgodzie z wymogami regulacyjnymi, wzbudzają zaufanie i pewność rynku. Cook Communications pomaga spółkom w prowadzeniu proaktywnych działań komunikacyjnych skierowanych do inwestorów. Znamy zasady prowadzenia działań przy zastosowaniu wymogów prawnych obowiązujących na rynkach i dostarczamy usługi IR o najwyższym standardzie wykonania.

Zestaw proponowanych usług IR obejmuje:

 • Doradztwo IR
 • Zarządzanie kalendarzem IR
 • Audyt strony www ze wskazaniem na konkurencje i zestaw najlepszych praktyk rynkowych (best practice)
 • Przygotowanie i weryfikacja dokumentów IR, próby działań
 • Zarządzanie oczekiwaniami rynku
 • Relacje z analitykami (analyst outreach)
 • IR zarządzania długiem
 • Dni rynku kapitałowego (capital market days
 • Organizowanie spotkań typu roadshows
 • Szkolenia IR
 • Wsparcie przy przestrzeganiu wymogów regulacyjnych
 • Sytuacje nadzwyczajne oraz PR transakcyjny
 • Bieżące doradztwo IR
 • Market intelligence