what_we_do-pl

Komunikacja korporacyjna

Reputacja jest wszystkim. W sposób bezpośredni wpływa na zaufanie, jakim klienci darzą markę, zaś zaufanie jest kluczowe dla sukcesu w biznesie. Zaufanie przekłada się na lojalność konsumentów, odbiór marki, jej pozycję na rynku oraz atrakcyjność dla potencjalnych pracowników. Budowaniem reputacji zajmuje się skuteczna komunikacja korporacyjna.

Nasze doświadczenie obejmuje wiele sektorów gospodarki, nasze działania polegają  m.in. na repozycjonowaniu marek, zarządzaniu reputacją, angażowaniu pracowników, akcjonariuszy i liderów opinii oraz rozwijaniu relacji z mediami.

Nasze działania w zakresie komunikacji korporacyjnej to między innymi:

 • Media relations na poziomie krajowym oraz międzynarodowym
 • Doradztwo strategiczne i pozycjonowanie marki
 • Zarządzanie marką i jej wizerunkiem
 • Działania CSR
 • Identyfikowanie interesariuszy
 • Wsparcie działań public affairs
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Obsługa social & digital media
 • Lokowanie marki i produktu, współpraca z blogerami i ambasadorami
 • Komunikacja marketingowa
 • Organizacja wydarzeń
 • Wsparcie działań biznesowych