what_we_do-cz

Co děláme

Cook Communications poskytuje kompletní škálu služeb v oblasti PR a strategické komunikace velkým společnostem, firmám i jednotlivcům. Pomůžeme vám vyprávět váš příběh a sdělit vaše záměry. Zajistíme, aby vás ostatní pochopili správně. Budeme hájit vaše zájmy a propagovat vaši společnost, vaše výrobky a vaše služby.

Korporátní komunikace

Dobré jméno je základem úspěchu každé společnosti. Bez dobré pověsti nezískáte důvěru zákazníků a obchodních partnerů a bez jejich důvěry nemůže být vaše značka úspěšná. Pokud vám zákazníci důvěřují, jsou loajální, roste hodnota vaší značky, získáváte stabilní místo na trhu a zároveň roste vaše schopnost získat a udržet si kvalitní zaměstnance. Na tomto místě do hry vstupuje kvalitní korporátní komunikace.

Dobrá pověst zvyšuje hodnotu vaší společnosti a umožňuje její růst. Pomáháme proto našim klientům řídit a zlepšovat jejich firemní a obchodní pověst.

Provedeme analýzu, která vám pomůže pochopit vnímání vašich cílových skupin a vlivných osobností, které jsou klíčem k vašemu obchodnímu úspěchu. Pomáháme optimálně nastavit váš veřejný obraz a dbáme na to, že vás příslušná cílová skupina pochopila správně. Zároveň šíříme váš příběh a komunikujeme vaše novinky. Těchto výsledků se snažíme dosáhnout prostřednictvím integrovaných kampaní, mediálních aktivit a nepřetržité úzké spolupráce s odděleními zodpovědnými za tiskové záležitosti na straně klienta.

Naše zkušenosti  pokrývají široké spektrum sektorů, přičemž se zaměřujeme na repositioning společností, řízení pověsti, zapojování zaměstnanců, vlivných osobností a dalších aktérů, jakož i na vztahy s médii.

V rámci korporátní komunikace nabízíme následující služby

 • Budování vztahů s místními, regionálními a mezinárodními médii
 • Strategické poradenství a positioning společností
 • Práce se značkou a její pověstí
 • Poradenství v oblasti společenské odpovědnosti firem a související publicita
 • Mapování zainteresovaných stran
 • Podpora v oblasti Public Affairs
 • Krizová komunikace
 • Digitální a sociální média
 • Blogeři, produktové kampaně, ambasadoři značky
 • Marketingová komunikace
 • Pořádání akcí
 • Obchodní podpora v dané zemi

Produktové PR

PR je důležitou součástí spotřebitelských kampaní – zákazníci se díky němu dovídají o nových produktech a službách a současně si díky němu příslušná značka získává a udržuje důvěru jejich důvěru. Vaše PR musí přesně zapadat do vaší celkové marketingové strategie, která může rovněž zahrnovat reklamu, přímý marketing, věrnostní programy a online marketing.

Dostatečného zásahu požadované cílové skupiny je možné dosáhnout jedině šířením konzistentních klíčových informací o vaší značce, vašich hodnotách a nabídce produktů napříč celým marketingovým mixem. Budování vztahů s médii nadále zůstává jádrem spotřebitelských PR kampaní. Spolu s trendem osobnější spotřebitelské komunikace zákazníci stále častěji přecházejí k přímější interakci se značkami. Aby tato interakce byla úspěšná, musí být součástí každé PR strategie on-line PR.

V Cook Communications víme jak vytvořit a budovat silný příběh o vaší značce. Ať se jedná o jakýkoliv spotřebitelský produkt nebo odvětví, umíme vytvořit a realizovat účinné PR a marketingovou strategii. Kreativní nápady umíme přivést k životu a zároveň poskytnout každodenní podporu přetíženému tiskovému oddělení. Naše rozsáhlé kontakty v médiích a mezi vlivnými osobnostmi vám pomohou zasáhnout vaše cílové zákazníky.

V rámci produktového PR nabízíme následující služby:

 • Budování vztahů s místními a mezinárodními médii
 • Práce se značkou a její pověstí
 • Blogeři, produktové kampaně, ambasadoři značky
 • Digitální a sociální média
 • Marketingová komunikace
 • Pořádání akcí
 • Krizová komunikace

Finanční PR

Cook Communications zajišťovala služby finančního PR pro některé z největších středoevropských fúzí a akvizic, vstupů na burzu (IPO), transakcí na kapitálových trzích, transakcí soukromých společností, vládních výběrových řízení a procesů zadávání veřejných zakázek.

Poskytli jsme PR podporu pro největší IPO na pražské, londýnské a varšavské burze v roce 2008. Pravidelně pomáháme klientům s prezentací jejich finančních výsledků, a zároveň máme bohaté zkušenosti s tvorbou a prezentací investičních příběhů společností kotovaných na burze. Jsme jedinou skutečně regionální finanční PR agenturou, která svým zákazníkům nabízí jedinečný mezinárodní dosah a služby postavené na  bezkonkurenčních, léty ověřených zkušenostech.

Finanční komunikace je zásadní při strategických obchodních rozhodnutí, jako jsou domácí a přeshraniční fúze a akvizice, rozdělení a prodeje společností, kapitálové restrukturalizace, pro otázky správy a řízení společností, v průběhu kampaní aktivistů, při snahách o převzetí společnosti, při horších než očekávaných finančních výsledcích, při transakcích na kapitálových trzích a aktivitách v oblasti společenské odpovědnosti (CSR).

V rámci finančního PR nabízíme následující služby:

 • Budování vztahů s místními a mezinárodními médii
 • Komunikace finančních výsledků
 • PR kapitálových transakcí, fúze a akvizice
 • Restrukturalizace
 • Vztahy s investory a poradenství v oblasti kapitálové regulace
 • Analýza konkurence a trhu
 • Monitoring a analýza médií
 • Pořádání akcí
 • Krizová komunikace
 • Podpora při vedení sporů
 • Due diligence a rešerše podkladů
 • Podpora v oblasti Public Affairs

Vztahy s investory

Účelem budování vztahů s investory (Investor Relations, IR) je zajistit, aby vaše společnost byla správně oceněna, což umožňuje snadnější a levnější přístup ke kapitálu. Není-li znám váš firemní příběh, informace o vaší společnosti jsou těžko k nalezení a vrcholový management není zapojen do komunikace s investory, vážně ohrožujete své šance na správné ocenění společnosti.

Vstup na burzu a působení na kapitálových trzích není pro každého. Úspěch vyžaduje plánování, disciplínu a profesionalitu. V případě, že dvě společnosti ze stejného odvětví budou mít podobné hospodářské a finanční výsledky, investoři si vždy vyberou tu s lépe vybudovanými vztahy s investory. Podle průzkumu Rivel Research Group z roku 2014 si 75% respondentů z řad investorů myslí, že dobré IR dokáže ovlivnit cenu akcií a že “vynikající” IR může zvýšit cenu akcií dané společnosti o 10 % (medián). “Špatné” IR má podle výzkumu opačný efekt na medián ceny akcií ve výši 25 %. Rozdíl mezi dobrým a špatným IR tak může dosáhnout až 35 % ocenění společnosti na trhu.

Konzistentní a kvalitní vztahy s investory zlepšují povědomí o vaší společnosti v investiční komunitě. Zároveň vám umožňují vyprávět váš příběh efektivně, upřímně a transparentně, odlišují váš příběh od ostatních investičních příležitostí, zvyšují porozumění růstovému potenciálu vaší společnosti a umožňují řídit očekávání trhu. Budováním dlouhodobých vztahů s investorskou komunitou ukážete, že vaše společnost je řízena správně, a podpoříte korektní a pozitivní pokrytí vaší společnosti analytiky a budete schopni rozšířit a posílit svou základnu investorů.

Dobré vztahy s investory posilují důvěru ve vaši společnost prostřednictvím poskytování jasných, úplných a přesvědčivých informací a zpráv o vaší společnosti plně v souladu s regulatorními požadavky. Cook Communications vám pomůže aktivně komunikovat s investorskou komunitou. Rozumíme regulatornímu prostředí a v oblasti poradenství a realizace vztahů s investory dodáváme služby nejvyšší kvality.

Pomůžeme vám zvládnout tyto výzvy a využít příležitosti profesionálně komunikovat s investorskou komunitou.

V rámci IR nabízíme následující služby:

 • Poradenství v oblasti IR
 • Příprava a revize materiálů, nácvik prezentací
 • Řízení očekávání trhu
 • Zlepšování analytického pokrytí
 • IR pro věřitele a držitele dluhopisů
 • Správa IR kalendáře
 • Audit IR webu vs. nejlepší postupy a konkurence
 • Pořádání Capital Market Days
 • Pořádání roadshow
 • Školení v oblasti IR
 • Podpora v regulatorních otázkách
 • PR ve výjimečných situacích a při kapitálových transakcích
 • Průzkum trhu