what_we_do-cz

Korporátní komunikace

Dobré jméno je základem úspěchu každé společnosti. Bez dobré pověsti nezískáte důvěru zákazníků a obchodních partnerů a bez jejich důvěry nemůže být vaše značka úspěšná. Pokud vám zákazníci důvěřují, jsou loajální, roste hodnota vaší značky, získáváte stabilní místo na trhu a zároveň roste vaše schopnost získat a udržet si kvalitní zaměstnance. Na tomto místě do hry vstupuje kvalitní korporátní komunikace.

Dobrá pověst zvyšuje hodnotu vaší společnosti a umožňuje její růst. Pomáháme proto našim klientům řídit a zlepšovat jejich firemní a obchodní pověst.

Provedeme analýzu, která vám pomůže pochopit vnímání vašich cílových skupin a vlivných osobností, které jsou klíčem k vašemu obchodnímu úspěchu. Pomáháme optimálně nastavit váš veřejný obraz a dbáme na to, že vás příslušná cílová skupina pochopila správně. Zároveň šíříme váš příběh a komunikujeme vaše novinky. Těchto výsledků se snažíme dosáhnout prostřednictvím integrovaných kampaní, mediálních aktivit a nepřetržité úzké spolupráce s odděleními zodpovědnými za tiskové záležitosti na straně klienta.

Naše zkušenosti  pokrývají široké spektrum sektorů, přičemž se zaměřujeme na repositioning společností, řízení pověsti, zapojování zaměstnanců, vlivných osobností a dalších aktérů, jakož i na vztahy s médii.

V rámci korporátní komunikace nabízíme následující služby

 • Budování vztahů s místními, regionálními a mezinárodními médii
 • Strategické poradenství a positioning společností
 • Práce se značkou a její pověstí
 • Poradenství v oblasti společenské odpovědnosti firem a související publicita
 • Mapování zainteresovaných stran
 • Podpora v oblasti Public Affairs
 • Krizová komunikace
 • Digitální a sociální média
 • Blogeři, produktové kampaně, ambasadoři značky
 • Marketingová komunikace
 • Pořádání akcí
 • Obchodní podpora v dané zemi