bulgaria-2-resized

Услуги

„Кук къмюникейшънс“ осигурява пълен обхват от услуги в сферата на връзките с обществеността и комуникациите, както за корпоративни, така и за индивидуални клиенти. Можем да ви помогнем да разкажете своята история, да предадете своите съобщения до целевата аудитория, да се уверим, че сте разбрани правилно, да подобрим репутацията ви, да защитим вашите виждания и да промотираме вашата компания, продукти и услуги.

Корпоративен PR

Репутацията е всичко. Тя директно влияе на доверието на различните публики към вас, а доверието е изключително важно за успеха на вашия бизнес. Доверието има сериозен принос за лоялността на вашите потребители, за стойността на вашия бранд, за вашият имидж на пазарите, на които оперирате, и за вашата способност да привличате и задържате талантливи служители. Точно в тази област корпоративните комуникации играят важна роля.

Добрата репутация е актив, който добавя стойност към вашия бизнес и насърчава растежа. Ние помагаме на нашите клиенти да управляват и да подобряват своята корпоративна и търговска репутация.

Осъществяваме различни проучвания, за да ви помогнем да разберете как ви възприемат различните аудитории и лидерите на мнение, което е от ключово значение за вашия успех. Помагаме за вашето позициониране на пазара и за това да сте сигурни, че посланията ви са правилно разбрани. Отговаряме за това да комуникирате правилно вашите новини и истории с целевите аудитории. Стремим се да постигнем всичко това чрез интегрирани кампании и с постоянна оценка на постигнатите резултати.

Покриваме широк обхват от сектори. Ние сме специалисти в корпоративното репозициониране, управлението на репутацията, връзките с медиите, работата с лидерите на мнение, служителите и с други заинтересовани страни.

Услугите ни в сферата на корпоративните комуникации включват:

 • Връзки с местни, регионални и международни медии
 • Стратегическо консултиране и корпоративно позициониране
 • Бранд мениджмънт и управление на репутацията
 • Корпоративна социална отговорност
 • Идентифициране и анализ на различните заинтересовани страни във вашия бизнес
 • Консултантски услуги в сферата на връзките с държавни институции
 • Кризисен PR
 • Дигитални и социални медии
 • Продуктово позициониране, връзки с блогъри и посланици на марката
 • Маркетингови комуникации
 • Организиране на събития

Потребителски PR

Връзките с обществеността са съществена част от маркетинговия микс в потребителските кампании. Това е възможност да представите на вашите потребители нови продукти и услуги, както и да изградите и да поддържате доверието към вашия бранд. Дейностите по връзки с обществеността трябва да са интегрирана част от цялостната маркетинг стратегия, която може да включва реклама, директен маркетинг, програми за лоялните потребители и онлайн маркетинг.

Последователното разпространение на ключови съобщения за вашия бранд, продукти и добавена стойност гарантират, че ще бъде достигната вашата целева аудитория и ще се постигне търсеното влияние. Връзките с медиите са в основата на потребителските PR кампании. Потребителите са склонни директно да се ангажират с даден бранд, когато комуникацията премине на лично ниво. За да бъдете сигурни, че тези взаимоотношения ще бъдат успешни, онлайн PR-ът e съществена част във всяка PR стратегия.

В „Кук къмюникейшънс“ знаем как да създадем история и да изградим въздействащ бранд. Можем да приложим ефективни PR и маркетингови стратегии за всякакви стоки и сектори от икономиката. Можем да дадем живот на свежи идеи и да осигурим адекватна подкрепа на всеки пресофис, който има нужда. Нашите ценни контакти с медиите и лидерите на мнение ще ви помогнат да достигнете вашите целеви аудитории.

Нашите услуги в сферата на продуктовия PR включват:

 • Връзки с местни и международни медии
 • Бранд мениджмънт и управление на репутацията
 • Продуктово позициониране
 • Дигитални и социални медии
 • Маркетингови комуникации
 • Организиране на събития
 • Кризисен PR

 Финансов PR

„Кук къмюникейшънс“ е реализирала финансовия PR при редица големи сливания и придобивания, първични публични предлагания и други транзакции на капиталовите пазари, правителствени търгове и обществени поръчки в Централна Европа.

Осигурявали сме PR услуги в едни от най-големите първични публични предлагания на фондовите борси в Прага, Лондон и Варшава през 2008 г. Редовно помагаме на нашите клиенти да оповестят финансовите си резултати. Съдействаме на компаниите, които се търгуват на борсата, да разкажат своята история на капиталовия пазар. Ние сме единствената регионална агенция за финансов PR, с ненадминат опит и действителен международен обхват.

Финансовите комуникации са от съществено значение за стратегическите бизнес решения, включително за вътрешните и трансграничните сливани и придобивания, капиталови преструктурирания, корпоративно управление, различни кампании и дейности, свързани с корпоративната социална отговорност.

Нашите услуги в сферата на финансовия PR включват:

 • Връзки с местни, регионални и международни медии
 • Съобщаване на финансови резултати
 • PR при сливания и придобивания
 • Преструктуриране на финансовите пазари
 • Връзки с инвеститорите, консултации за съответствие със законодателството
 • Анализ на конкуренцията
 • Медиен мониторинг и анализ
 • Организиране на събития
 • Кризисен PR
 • Дю дилиджънс
 • Консултантски услуги в сферата на връзките с обществени институции

Връзки с инвеститорите

Ефективните връзки с инвеститорите могат да ви гарантират, че вашата компания ще бъде правилно оценена и така ще получи по-лесен и евтин достъп до капитал. Ако историята на вашата компания не е известна и е трудно да се намерят данни за вашия бизнес и ако висшият мениджмънт не е достатъчно ангажиран с инвеститорите, шансовете за добра пазарна оценка на вашата компания значително намаляват.

Излизането на капиталовите пазари не е за компании с неуверен подход. Успехът изисква планиране, дисциплина и професионализъм. Ако две компании от един и същ сектор имат сходни финансови резултати, инвеститорите ще предпочетат тази, която може да поддържа по-качествена връзка с тях. Според проучване на Rivel Research от 2014 г., 75% от респондентите смятат, че добрите връзки с инвеститорите влияят на цената на акциите и че „отличните“ връзки с инвеститорите могат да повишат цената на акциите средно с 10%. Лошите връзки с инвеститорите имат обратния ефект и могат да доведат до понижение в цената на акциите с до 25%. Така разликата между добрите и лошите връзки с инвеститорите може да определи до 35% от пазарната оценка на дадена компания.

Последователните, висококачествени връзки с инвеститорите повишават оценката за вашата компания в инвеститорската общност, разказват ефективно историята на вашата компания, прозрачно и честно открояват вашите идеи от тези на конкуренцията, повишават разбирането към потенциала за растеж на вашата компания и ви позволяват да се справите с пазарните очаквания. Развивайки дългосрочни връзки с инвестиционната общност, вие ще покажете предимствата на вашия мениджмънт и ще създадете възможност за разширяване и подсилване на инвеститорската база.

Добрите връзки с инвеститорите вдъхват доверие и увереност чрез предоставянето на ясна, сбита и интересна информация за вашата информация към пазарите, в пълно съответствие с регулаторните изисквания. „Кук къмюникейшънс“ може да ви помогне да поддържате активна връзка с вашите инвеститори. Ние можем да ви предоставим отлични консултантски услуги в сферата на връзките с инвеститорите.

Нашите услуги в сферата на връзките с инвеститорите включват:

 • Консултантски услуги
 • Управление на вашия IR календар
 • Адаптиране на IR сайта на компанията спрямо най-добрите практики
 • Подготовка на различни материали, доклади и проучвания
 • Управление на пазарните очаквания
 • Връзки с финансови анализатори и брокерски къщи
 • Връзки с инвеститори в ценни книжа и рейтингови агенции
 • Дни на капиталовите пазари
 • Роудшоу
 • Обучения
 • Подкрепа при съобразяването със законодателството
 • PR при сливания и придобивания
 • Пазарни проучвания