Avnet с кампания за регулацията на защитата на личните данни в Чехия

tech-data-featured-image
29.04.2017

Прага, април 2017 г. Cook Communications предостави ПР услуги на Avnet TS във връзка с трите кампании, свързани с предстоящото въвеждане на Общия регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation, GDPR) в Чехия. Регламентът ще влезе в сила през май 2018 година и е най-важната промяна в законовата рамка, свързана със защитата на личните данни, за последните 20 години. Та касае начина, по който организациите могат да имат достъп до личните данни на гражданите на ЕС.

Avnet TS беше придобита от Tech Data в началото на тази година. Tech Data е една от най-големите в света компании, която предоставя технолочини продукти, услуги и решения. Михал Прохазка и Анна Мичел  работиха в екип, за да осигурят популяризиране на кампаниите в националните и специализираните IT медии.

Cook Communications работи с Avnet TS от октомври 2016 година.