bulgaria-2-resized

Връзки с инвеститорите

Ефективните връзки с инвеститорите могат да ви гарантират, че вашата компания ще бъде правилно оценена и така ще получи по-лесен и евтин достъп до капитал. Ако историята на вашата компания не е известна и е трудно да се намерят данни за вашия бизнес и ако висшият мениджмънт не е достатъчно ангажиран с инвеститорите, шансовете за добра пазарна оценка на вашата компания значително намаляват.

Излизането на капиталовите пазари не е за компании с неуверен подход. Успехът изисква планиране, дисциплина и професионализъм. Ако две компании от един и същ сектор имат сходни финансови резултати, инвеститорите ще предпочетат тази, която може да поддържа по-качествена връзка с тях. Според проучване на Rivel Research от 2014 г., 75% от респондентите смятат, че добрите връзки с инвеститорите влияят на цената на акциите и че „отличните“ връзки с инвеститорите могат да повишат цената на акциите средно с 10%. Лошите връзки с инвеститорите имат обратния ефект и могат да доведат до понижение в цената на акциите с до 25%. Така разликата между добрите и лошите връзки с инвеститорите може да определи до 35% от пазарната оценка на дадена компания.

Последователните, висококачествени връзки с инвеститорите повишават оценката за вашата компания в инвеститорската общност, разказват ефективно историята на вашата компания, прозрачно и честно открояват вашите идеи от тези на конкуренцията, повишават разбирането към потенциала за растеж на вашата компания и ви позволяват да се справите с пазарните очаквания. Развивайки дългосрочни връзки с инвестиционната общност, вие ще покажете предимствата на вашия мениджмънт и ще създадете възможност за разширяване и подсилване на инвеститорската база.

Добрите връзки с инвеститорите вдъхват доверие и увереност чрез предоставянето на ясна, сбита и интересна информация за вашата информация към пазарите, в пълно съответствие с регулаторните изисквания. „Кук къмюникейшънс“ може да ви помогне да поддържате активна връзка с вашите инвеститори. Ние можем да ви предоставим отлични консултантски услуги в сферата на връзките с инвеститорите.

Нашите услуги в сферата на връзките с инвеститорите включват:

 • Консултантски услуги
 • Управление на вашия IR календар
 • Адаптиране на IR сайта на компанията спрямо най-добрите практики
 • Подготовка на различни материали, доклади и проучвания
 • Управление на пазарните очаквания
 • Връзки с финансови анализатори и брокерски къщи
 • Връзки с инвеститори в ценни книжа и рейтингови агенции
 • Дни на капиталовите пазари
 • Роудшоу
 • Обучения
 • Подкрепа при съобразяването със законодателството
 • PR при сливания и придобивания
 • Пазарни проучвания