bulgaria-2-resized

 Финансов PR

„Кук къмюникейшънс“ е реализирала финансовия PR при редица големи сливания и придобивания, първични публични предлагания и други транзакции на капиталовите пазари, правителствени търгове и обществени поръчки в Централна Европа.

Осигурявали сме PR услуги в едни от най-големите първични публични предлагания на фондовите борси в Прага, Лондон и Варшава през 2008 г. Редовно помагаме на нашите клиенти да оповестят финансовите си резултати. Съдействаме на компаниите, които се търгуват на борсата, да разкажат своята история на капиталовия пазар. Ние сме единствената регионална агенция за финансов PR, с ненадминат опит и действителен международен обхват.

Финансовите комуникации са от съществено значение за стратегическите бизнес решения, включително за вътрешните и трансграничните сливани и придобивания, капиталови преструктурирания, корпоративно управление, различни кампании и дейности, свързани с корпоративната социална отговорност.

Нашите услуги в сферата на финансовия PR включват:

 • Връзки с местни, регионални и международни медии
 • Съобщаване на финансови резултати
 • PR при сливания и придобивания
 • Преструктуриране на финансовите пазари
 • Връзки с инвеститорите, консултации за съответствие със законодателството
 • Анализ на конкуренцията
 • Медиен мониторинг и анализ
 • Организиране на събития
 • Кризисен PR
 • Дю дилиджънс
 • Консултантски услуги в сферата на връзките с обществени институции