bulgaria-2-resized

Корпоративен PR

Репутацията е всичко. Тя директно влияе на доверието на различните публики към вас, а доверието е изключително важно за успеха на вашия бизнес. Доверието има сериозен принос за лоялността на вашите потребители, за стойността на вашия бранд, за вашият имидж на пазарите, на които оперирате, и за вашата способност да привличате и задържате талантливи служители. Точно в тази област корпоративните комуникации играят важна роля.

Добрата репутация е актив, който добавя стойност към вашия бизнес и насърчава растежа. Ние помагаме на нашите клиенти да управляват и да подобряват своята корпоративна и търговска репутация.

Осъществяваме различни проучвания, за да ви помогнем да разберете как ви възприемат различните аудитории и лидерите на мнение, което е от ключово значение за вашия успех. Помагаме за вашето позициониране на пазара и за това да сте сигурни, че посланията ви са правилно разбрани. Отговаряме за това да комуникирате правилно вашите новини и истории с целевите аудитории. Стремим се да постигнем всичко това чрез интегрирани кампании и с постоянна оценка на постигнатите резултати.

Покриваме широк обхват от сектори. Ние сме специалисти в корпоративното репозициониране, управлението на репутацията, връзките с медиите, работата с лидерите на мнение, служителите и с други заинтересовани страни.

Услугите ни в сферата на корпоративните комуникации включват:

 • Връзки с местни, регионални и международни медии
 • Стратегическо консултиране и корпоративно позициониране
 • Бранд мениджмънт и управление на репутацията
 • Корпоративна социална отговорност
 • Идентифициране и анализ на различните заинтересовани страни във вашия бизнес
 • Консултантски услуги в сферата на връзките с държавни институции
 • Кризисен PR
 • Дигитални и социални медии
 • Продуктово позициониране, връзки с блогъри и посланици на марката
 • Маркетингови комуникации
 • Организиране на събития