bulgaria-2-resized

Потребителски PR

Връзките с обществеността са съществена част от маркетинговия микс в потребителските кампании. Това е възможност да представите на вашите потребители нови продукти и услуги, както и да изградите и да поддържате доверието към вашия бранд. Дейностите по връзки с обществеността трябва да са интегрирана част от цялостната маркетинг стратегия, която може да включва реклама, директен маркетинг, програми за лоялните потребители и онлайн маркетинг.

Последователното разпространение на ключови съобщения за вашия бранд, продукти и добавена стойност гарантират, че ще бъде достигната вашата целева аудитория и ще се постигне търсеното влияние. Връзките с медиите са в основата на потребителските PR кампании. Потребителите са склонни директно да се ангажират с даден бранд, когато комуникацията премине на лично ниво. За да бъдете сигурни, че тези взаимоотношения ще бъдат успешни, онлайн PR-ът e съществена част във всяка PR стратегия.

В „Кук къмюникейшънс“ знаем как да създадем история и да изградим въздействащ бранд. Можем да приложим ефективни PR и маркетингови стратегии за всякакви стоки и сектори от икономиката. Можем да дадем живот на свежи идеи и да осигурим адекватна подкрепа на всеки пресофис, който има нужда. Нашите ценни контакти с медиите и лидерите на мнение ще ви помогнат да достигнете вашите целеви аудитории.

Нашите услуги в сферата на продуктовия PR включват:

  • Връзки с местни и международни медии
  • Бранд мениджмънт и управление на репутацията
  • Продуктово позициониране
  • Дигитални и социални медии
  • Маркетингови комуникации
  • Организиране на събития
  • Кризисен PR